Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się lękać

Zaufałem Panu i już
Niczego nie muszę się lękać
Zaufałem Panu i już
Niczego nie muszę się trwożyć

Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć
W moim sercu zło.
Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc.