Prace rysunkowe, które powstały w dniu nagrywania scholkowego hymnu